• Nguyễn Thị Bích Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01692528078
  • Email:
   nguyenthibichduyen2012@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   01223560194
  • Email:
   hongliem.thapmuoi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695594118
  • Email:
   nguyenthianhnguyetthapmuoi@gmail.com
 • Lư Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01279169371
  • Email:
   ltkimngan@gmail.com
 • Phan Mạnh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907297828
  • Email:
   manhthangtm@gmail.com
 • Lê Nguyễn Thái Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917700728
  • Email:
   hamap12p2@gmail.om
 • Nguyễn Thị Hồng Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01253273399
  • Email:
   nguyenhongkha1312@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

Thông báo
nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2018

Tin đọc nhiều
Liên kết website