• Trương Mi Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0916238839
  • Email:
   nghikimdinh@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973853369
  • Email:
   lecuongdbk@gmail.com
 • Lê Mộng Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945670087
  • Email:
   lemongtuyen2012@gmail.com
 • Đinh Thị Như Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973853369
  • Email:
   nhunguyet161973@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Bé Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907475657
  • Email:
   nguyenvantrung1974@gmail.com
 • Võ Thị Tuyết Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01655586878
  • Email:
   thingadien@yahoo.com.vn
 • Võ Thụy Huyền Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vt.huyenvi48@gmail.com
 • Lâm Văn Đủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01279567399
  • Email:
   lvdu_5d2@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------

Thông báo
nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2018

Tin đọc nhiều
Liên kết website