• Nguyễn Thanh Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0913184114
  • Email:
   thanhtoantm@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0917123866
  • Email:
   lethu.thap10@gmail.com
 • Nguyễn Văn Út Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01677300122
  • Email:
   ue.tm.dt@gmail.com
 • Bùi Quang Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01686090374
  • Email:
   buiquangsang020585@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Hội LHTN
  • Điện thoại:
   01663196216
  • Email:
   nguyenthitien.bentre@gmail.com
 • Phạm Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988295689
  • Email:
   ptkieutm.dongthap@yahoo.com.vn
 • Lê Thị Kim Ảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB Phòng VT
  • Điện thoại:
   01658480481
  • Email:
   kimanh.cntt09@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

Thông báo
nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2018

Tin đọc nhiều
Liên kết website