A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế Hoạch Chia Lớp Năm Học 2020 - 2021

SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THÁP MƯỜI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số 58 /KH-THPTTM

Tháp Mười, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện phân bố học sinh lớp 10, 11

Và đăng ký tổ hợp thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của học sinh khối 12

 năm học 2019 – 2020

 

 
 

 

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 – 2021 của Trường THPT Tháp Mưới;

Thực hiệt tốt công tác phân luông, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 và nâng cao chất lượng công tát thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

          Trường THPT Tháp Mười xây dựng kế hoạch xét phân chia lớp 10 và đăng ký tổ hợp thi xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

Xếp lớp phải căn cứ vào nguyện vọng, điểm thi tuyển sinh đối với khối 10 và điểm học tập các môn học đối với khối 12 phù hợp với lớp đăng ký; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đảm bảo được độ đồng đều về sĩ số của các lớp.

Tạo điều kiện thuận lợp cho các em học tập và hướng tới nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

II. Tiêu chuẩn, thời gian

          1. Đối với khối 10

          Tổng số học sinh trúng tuyển năm học 2020 – 2021 là 489 học sinh được chia thàng 12 lớp. Nhà trường dự kiến tổ chức thành các lớp như sau:

          1.1 Lớp 10A1: chi tiêu 40 học sinh

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn và chuyên đề nâng cao Toán, Văn, Anh. Tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với các môn Toán, Văn, Anh. Riêng môn Tiếng Anh sẽ tổ chức học Tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài khi có yêu cầu.

Tiêu chuẩn: Bình quân điểm thi của 03 môn (Toán, Văn, Anh ) từ 24 điểm trở lên. Điểm của mỗi môn không thấp hơn 7.5. Ưu tiên cho những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên ở 03 môn Toán; Văn, Anh.

Các trường hợp khác phải có ý kiến của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

Hằng năm sẽ căn cứ vào kết quả cuối năm và kết quả khảo sát (nếu có) để tuyển vào hoặc đưa ra khỏi lớp A1 nhằm tạo động lực và đảm bảo yêu cầu chất lượng.

1.2 Lớp 10A2: Chỉ tiêu 40 học sinh

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn và chuyên đề nâng cao Toán, Lý, Hóa. Tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh

Tiêu chuẩn: Bình quân điểm của 03 môn tuyển sinh là 25 điểm. Điểm thi môn Toán từ 9,0 trở lên. Ưu tiên cho những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên ở 04 môn Toán; Lý, Hóa, Sinh.

Các trường hợp khác phải có ý kiến của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

Hằng năm sẽ căn cứ vào kết quả cuối năm và kết quả khảo sát (nếu có) để tuyển vào hoặc đưa ra khỏi lớp A2 nhằm tạo động lực và đảm bảo yêu cầu chất lượng.

1.3 Lớp 10A3, 10A4: Chỉ tiêu 80 học sinh

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn và chuyên đề nâng cao Toán, Lý, Hóa. Tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh.

Tiêu chuẩn: Bình quân điểm của 03 môn tuyển sinh là 24 điểm. Điểm thi môn Toán từ 8,0 trở lên. Ưu tiên cho những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên ở các môn.

Các trường hợp khác phải có ý kiến của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

Hằng năm sẽ căn cứ vào kết quả cuối năm và kết quả khỏa sát (nếu có) để tuyển vào hoặc đưa ra khỏi lớp A3,4 nhằm tạo động lực và đảm bảo yêu cầu chất lượng.

1.4 Các lớp 10 còn lại: căn cứ vào kết quả tuyển sinh 10 sẽ chia đều ở các lớp về số lượng và chất lượng.

Chương trình học: Học theo chương trình chuẩn. Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở 05 môn( Toán,Văn, Anh, Lý, Hóa) để đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Đối với lớp 12

Tổng số học sinh khối 12 năm học 2020 – 2021 là 497 học sinh chia thành 13 lớp và dự kiến gồm 05 lớp khoa học tự nhiên ( 01 lớp A1, 01 lớp A2, 01 lớp A3 và 02 lớp CBa); 08 lớp khoa học xã hội; Cụ thể như sau:

2.1 Lớp 12A1: chỉ tiêu 40 học sinh, những học sinh có nguyện vọng thi đại học khối A1 và D.

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn, chủ đề nâng cao 04 môn gồm Toán, Lý, Anh, Văn. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các môn Toán, Lý, Anh,Văn, Sinh, Hóa để thi tốt nghiệp bài khi khoa học tự nhiên và luyện thi đại học khối A1, D. Tùy vào thực tế nhà trường sẽ bố trí số tiết từng môn cho phù hợp. (theo kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày của trường).

Tiêu chuẩn: điểm bình quân cuối năm lớp 11 phải đạt từ 8,5 trở lên và điểm các môn Tóan, Lý phải từ 8,0 trở lên; Văn, Tiếng Anh từ 7,5 trở lên.

Tùy vào số lượng thực tế nhà trường sẽ xem xét bố trí học sinh vào lớp A1 đảm bảo số lượng khống quá 40 học sinh.

2.2 Lớp 12A2: chỉ tiêu 40 học sinh, những học sinh có nguyện vọng thi đại học khối A.

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn, chủ đề nâng cao 03 môn gồm Toán, Lý, Hóa. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các môn Toán, Lý, Anh,Văn, Sinh, Hóa để thi tốt nghiệp bài khi khoa học tự nhiên và luyện thi đại học khối A. Tùy vào thực tế nhà trường sẽ bố trí số tiết từng môn cho phù hợp. (theo kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày của trường).

Tiêu chuẩn: điểm bình quân cuối năm lớp 11 phải đạt từ 8,5 trở lên và điểm các môn Tóan, Lý, Hóa phải từ 8,5 trở lên

Tùy vào số lượng thực tế nhà trường sẽ xem xét bố trí học sinh vào lớp A2 đảm bảo số lượng khống quá 40 học sinh. Cơ bản là những học sinh của lớp 11A2 năm học 2019 – 2020.

2.3 Lớp 12A3: chỉ tiêu 40 học sinh, những học sinh có nguyện vọng thi đại học khối B.

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn, chủ đề nâng cao 03 môn gồm Toán, Hóa, Sinh. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các môn Toán, Lý, Anh,Văn, Sinh, Hóa để thi tốt nghiệp bài khi khoa học tự nhiên và luyện thi đại học khối B. Tùy vào thực tế nhà trường sẽ bố trí số tiết từng môn cho phù hợp. (theo kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày của trường).

Tiêu chuẩn: điểm bình quân cuối năm lớp 11 phải đạt từ 8,5 trở lên và điểm các môn Tóan, Hóa, Sinh phải từ 8,0 trở lên

Tùy vào số lượng thực tế nhà trường sẽ xem xét bố trí học sinh vào lớp A3 đảm bảo số lượng khống quá 40 học sinh.

2.4 lớp 12CBa1, 12CBa2: chỉ tiêu 80 học sinh.

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn, chủ đề nâng cao 04 môn gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các môn Toán, Lý, Anh,Văn, Sinh, Hóa để thi tốt nghiệp bài khi khoa học tự nhiên và luyện thi đại học. Tùy vào thực tế nhà trường sẽ bố trí số tiết từng môn cho phù hợp. (theo kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày của trường).

Tiêu chuẩn: điểm bình quân cuối năm lớp 11 phải đạt từ 7,0 trở lên và điểm các môn Tóan, Lý, Hóa, Sinh phải từ 6,5 trở lên.

Tùy vào số lượng thực tế nhà trường sẽ xem xét bố trí học sinh vào lớp 12CBa1,2 đảm bảo số lượng khống quá 40 học sinh/lớp và đảm bảo chất lượng của 2 lớp đầu nhau.

2.5 Lớp 12CB1: Chỉ tiêu 40 học sinh. Những học sinh có nguyện vọng thi đại học khối C.

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn, chủ đề nâng cao 03 môn gồm Văn, Sử, Địa. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các môn Toán,Văn, Anh, Sử, Địa, GDCD để thi tốt nghiệp bài khi khoa học xã hội và luyện thi đại học. Tùy vào thực tế nhà trường sẽ bố trí số tiết từng môn cho phù hợp. (theo kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày của trường).

Tiêu chuẩn: điểm bình quân cuối năm lớp 11 phải đạt từ 8,5 trở lên và điểm các môn Văn, Sử, Địa phải từ 8,0 trở lên.

Tùy vào số lượng thực tế nhà trường sẽ xem xét bố trí học sinh vào lớp 12CB1 đảm bảo số lượng khống quá 40 học sinh

2.6 Các lớp còn lại ( kể cả hệ GDTX)

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các môn Toán,Văn, Anh, Sử, Địa, GDCD để thi tốt nghiệp bài khi khoa học xã hội và luyện thi đại học. Tùy vào thực tế nhà trường sẽ bố trí số tiết từng môn cho phù hợp. (theo kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày của trường).

Nhà trường căn cứ vào số lượng còn lai để chia đều các lớp đảm bảo về số lượng cà chất lượng.

3. Đối với khối 11.

3.1 Các lớp 11A1, A3, A4:

Trên cơ sở kết quả năm học 2019 – 2020, nhà trường bố trí lớp cơ bản theo nguyện vọng của các em đã chọn năm lớp 10. Nhà trường sẽ loại những học sinh có kết quả học tập từ trung bình trở lại đối với các lớp từ A1 đến A4 . Đồng thời bổ sung những học sinh có nhu cầu học  ở các lớp A1 đến A4 nhưng phải có kết quả học lực loại giỏi cuối năm và đảm bảo các môn nâng cao phải đạt từ 8,0 trở lên theo từng lớp.

Tùy vào tình hình thực tế nhà trường bố trí mỗ lớp không quá 40 học sinh /lớp.

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn; chủ đề nâng cao Toán, Văn, Anh đối với 11A1, và Toán, Lý, Hóa đối với 11A3,A4. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 05 môn Tóan, Văn, Anh, Lý, Hóa theo kế hoạch dạy 2 buổi/ngày của nhà trường.

3.2 Lớp 11A2

Căn cứ vào kết quả khảo sát cuối năm lớp 10 để xếp lớp 11A2 và một vài trường hợp đặc biệt tham gia thi chọn đội tuyển vòng quốc gia năm 2021.

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn; chủ đề nâng cao Toán, Lý, Hóa. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 05 môn Tóan, Lý, Hóa, Anh theo kế hoạch dạy 2 buổi/ngày của nhà trường.

3.3 các lớp 11 còn lại

Chương trình học: Thực hiện chương trình chuẩn. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các môn Toán,Văn, Anh, Lý, Hóa theo kế hoạch của nhà trường đảm bảo nâng cao chất lượng.

Nhà trường căn cứ vào số lượng còn lai để chia đều các lớp đảm bảo về số lượng cả chất lượng.

4. Thời gian

Dự kiến lúc 7 giờ 30 ngày 24/8/2020 học sinh đến trường xem kế hoạch xếp lớp hoặc xem trên website của trường. Sau đó viết đơn xin học các lớp từ A1 đế A4 và nộp lại nhà trường qua văn phòng chậm nhất lúc 16 giờ ngày 24/8/2020.

Dự kiến ngày 26/8/2020 nhà trường sẽ công bố danh sách lớp. Học sinh làm đơn chuyển lớp theo nguyện vọng và có lý do chính đáng, hợp lý làm đơn gởi nhà trường chậm nhất 16 giờ ngày 28/8/2020. Sau thời gian trên nhà trường từ chối tiếp nhận và không giải quyết.

Ngày 30/8/2020 nhà trường công bố danh sách chính thức lớp năm học 2020 – 2021 dán tại bảng thông báo và tại website của trường: thapmuoi.dongthap.edu.vn.

III. Thời gian tâp trung học sinh toàn trường.

Học sinh tựu trường lúc 7 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2020 tại sân trường để nghe phổ biến kế hoạch năm học và thực hiện tuần lễ sinh hoạt đầu năm học 2020 – 2021.

Ngày 05/9/2020 khai giảng năm học mới lúc 7 giờ 00 tại sân trường.

Ngày 6/9/2020 họp phụ huynh học sinh toàn trường lú 7 giờ 00 tại sân trường để nghe nhà trường phổ biến kế hoạch năm học, triển khai một số nội dung liên quan để các hoạt động của nhà trường và phổ biến các khoản thu trong năm học 2020 – 2021.

Trên đây là kế hoạch chia lớp và tựu trường năm học 2020 – 2021 của Trường THPT Tháp Mười.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng;

 

- Các bộ phận trong nhà trường;                                                               

 

- Dán thông báo; Website trường;                                                           

 

-Lưu: VT, L,05b.

 

Lê Văn Tuấn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

----------------------------------------------------------------------

Thông báo
nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2018

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 22
Tháng 11 : 1
Năm 2020 : 14.637
Tin tức
Tin đọc nhiều